Рейтинг викладачів

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників Факультету історії, політології і міжнародних відносин

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних працівників Факультету історії, політології і міжнародних відносин за 2016 рік