Керівництво

Кугутяк Микола Васильович декан Факультету історії, політології і міжнародних наук, доктор історичних наук, доктор філософії, професор кафедри етнології і археології, академік Академії наук вищої школи, заслужений діяч науки і техніки.

Автор близько 40 наукових праць, зокрема: «Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст.-1939 р.)», «Голодомор 1933-го і Західна Україна».

Наукова школа з історичної етнології під керівництвом професора М. В. Кугутяка займається дослідженням етнокультурних процесів у Карпатському регіоні від найдавніших часів до наших днів.

Сфера зацікавлень: професор М. В. Кугутяк є засновником нового напрямку в українській історичній науці — археопетрології, науки, що досліджує стародавні мегалітичні пам’ятки.

Персональна сторінка

 

Сигидин Михайло Васильовичзаступник декана з навчальної роботи Факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

Автор близько 60 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема: «Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина», «Володимир Грабовецький – дослідник історії українського козацтва XV-XVIII ст.»

З вересня 2012 р. очолив Науково-освітній центр українського козацтва імені полковника С. Височана Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту історії України НАН України.

Сфера зацікавлень: історія українського козацтва, українська державність ранньомодерної доби, національно-визвольна боротьба українського народу XVII-XVIII ст., краєзнавство Прикарпаття.

Персональна сторінка

 

Результат пошуку зображень за запитом "Москалюк Михайло Федорович"Москалюк Михайло Федорович – заступник декана з наукової роботи Факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології.

Автор понад 40 наукових праць, 1 монографії та співавтор 3-х монографій, автор 4-х навчально-методичних посібників та співавтор 2-х посібників і 1 навчального енциклопедичного словника-довідника, зокрема:  «Ураїнський християнсько-суспільний рух у Галичині в 20-х рр. ХХ ст. – К.: Стилос, 1998. – 156 с.», «Штрихи дополітичного світогляду Михайла Грушевського. – Івано-Франківськ, 2004. – 135 с.»

Нагороджений Грамотою МОН України та знаком Відмінник освіти України.

Сфера зацікавлень: дослідження проблем становлення політичних інститутів, зокрема інституту президенства на пострадянському просторі та в сучасній Україні, вітчизняної політичної системи, загальної теорії політики і порівняльної політології.

Персональна сторінка

 

Галицька-Дідух Тамара В’ячеславівна – заступник декана з виховної роботи Факультету історії, політології і міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема: «Українське питання на Мінській конференції (17 серпня – 2 вересня 1920 р.)», «Проблема самостійності ЗУНР і Ризька мирна конференція».

Сфера зацікавлень: суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в Західній Україні (1944–1980-ті рр.)

Персональна сторінка

 

Соф’як Наталія Василівна – диспетчер факультету історії, політології і міжнародних відносин.