Кафедра історії слов’ян

Кафедра історії слов’ян створена у 1993 р. за ініціативи доктора історичних наук, професора Петра Степановича Федорчака, який став її першим завідувачем.  З 2006 р. кафедрою керує доктор історичних наук, професор Володимир Леонович Комар.

Зараз на кафедрі історії слов’ян працюють:

  • Володимир Леонович Комар – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор.
  • Петро Степанович Федорчак – доктор історичних наук, професор.
  • Василь Зіновійович Дебенко – кандидат історичних наук, доцент.
  • Микола Дмитрович Вітенко –  кандидат історичних наук, доцент.
  • Роман Васильович Кобильник – старший викладач.
  • Олександра Дмитрівна Дідик – старший лаборант.

Кафедра історії слов’ян проводить активні наукові дослідження з питань етнополітичного і соціально-економічного розвитку слов’янських країн, особливо історії Білорусі, Польщі, Чехії, формування імперської ідеї в Московській та Австрійській державах у XV – XVII ст., польсько-українських відносин у ХІХ – ХХ ст. Співробітники кафедри є авторами монографій, наукових статей та навчальних посібників з даної тематики.

Важливим етапом у науково-дослідній діяльності стали міжнародні наукові конференції, які проводила кафедра: “Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.” (1996 р.), “Гадяцька унія в історії польсько-українських відносин 1658 – 2008 років” (2008 р.), “Союз Пілсудський – Петлюра 1920 р.: історичні умови і сучасні інтерпретації” (2009 р.). Викладачі кафедри активно співпрацюють з істориками Білоруського державного університету, Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Варшавського і Ягеллонського університетів.

Навчальна робота залишається найважливішою ділянкою діяльності колективу кафедри історії слов’ян, яка забезпечує викладання нормативних курсів: “Історія Центрально-Східної Європи”, “Історіографія історії зарубіжних слов’ян”, “Історія Польщі”, “Історія Росії”, “Країнознавство: Польща” і спецкурсів за вибором студентів: “Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян”, “Міжнародні відносини і зовнішня політика слов’янських країн ХХ – початку ХХІ ст.”, “Державотворчі процеси в слов’янських країнах у ХХ – на початку ХХІ ст.”, “Міжслов’янські етнополітичні й науково-культурні взаємини у ХХ – на початку ХХІ ст.”, “Слов’яни і європейська цивілізація”, “Українсько-польські відносини у ХIХ–ХХ ст.”, “Імперська ідея в Російській державі кінця ХV–ХVIII ст.: ідеологія, політика, практика”, “Суспільно-політичні процеси у слов’янських країнах міжвоєнного періоду”, “Соціально-економічний розвиток слов’янських народів наприкінці ХVІІІ – на початку ХХІ ст.”, “Історичні персоналії”.

Викладацький колектив кафедри поєднує в собі професорський досвід, доцентську зрілість і молодечий аспірантський запал. Кафедра історії слов’ян зберігає вірність традиціям, які зробили її відомою не лише в Україні, але й за кордоном. У вересні 2013 р. кафедрі історії слов’ян виповнилося 20 років. До свого ювілею кафедра підійшла зі значним творчим доробком, активно трудиться і будує плани на майбутнє.