Кафедра історіографії і джерелознавства

Кафедра історіографії і джерелознавства була створена на історичному факультеті за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у листопаді 2000 р. Потреба в її створенні зумовлювалася зростанням значущості спеціальних галузей історичних знань. Важливою підставою для відкриття кафедри стала наявність необхідного кадрового потенціалу. Зосередження наукового та організаційного потенціалу на одній кафедрі позитивно позначилося на підвищенні методичного й теоретичного рівня викладання історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, спеціалізованих і вибіркових навчальних курсів, а також сприяло підвищенню рівня підготовки відповідної навчально-методичної літератури та активізації наукової роботи викладачів і студентів у даному напрямі.

На сьогоднішній день кафедра працює в наступному складі: Марущенко О.В. – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент, Довган Ю.Л. – кандидат історичних наук, доцент, Стефанюк Г.В. – кандидат історичних наук, доцент, Кіндрачук Н.М. – кандидат історичних наук, доцент, Шологон Л.І. – кандидат історичних наук, доцент, Микитюк Г.К. – старший лаборант кафедри. В різний час на кафедрі працювали також доктор історичних наук, професор Савчук Б.П., який був завідувачем кафедри історіографії і джерелознавства у 2000 – 2005 рр.; доктор історичних наук, професор, директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Великочий В.С., доктор політичних наук, професор, начальник департаменту гуманітарної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Дерев’янко С.М., кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Соя М.М., доценти Кройтор В.К., Паньків М.І., ст. викл. Кочкін І.Т.