Авторам

Проблематика :  У  збірнику вміщено наукові статті, присвячені етносоціальним і національно-куль­­­турним процесам в Україні, актуальним проблемам історії зарубіжних країн, дже­ре­лознавства й історіографії, етнології, а також праці молодих науковців.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

Серія КВ №435 від 19.06.1995 р.

 
 

Періодичність : 2 випуски на рік

 
 

 Головний редактор : доктор історичних наук, доктор філософії, професор, академік Академії наук вищої школи, заслужений діяч науки і техніки М.В.Кугутяк

 

Вимоги до подання статтей у Вісниках Прикарпатсього університету, журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій  ( Завантажити )

 

 

Адреса редакційної колегії: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,Факультет історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тел.: 59-61-03.